Tổng Cục Thuế Hướng Dẫn Về Việc Lập Hóa Đơn GTGT Năm 2023

Địa chỉ: 35/8 Đường 14, Khu Phố 6, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức
VietNamese English

Tư vấn và báo giá

0976565060
HÀNH TRÌNH TƯƠNG LAI VÌ MỘT NỀN QUẢN TRỊ TỐT HƠN 
Pháp luật
Tổng Cục Thuế Hướng Dẫn Về Việc Lập Hóa Đơn GTGT Năm 2023

  Tổng Cục Thuế Hướng Dẫn Về Việc Lập Hóa Đơn GTGT Năm 2023

  Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng là bao nhiêu? Có được áp dụng chính sách giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì hoạt động xây dựng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

  Về việc áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì:

  Giảm thuế giá trị gia tăng

  1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:...

  2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

  a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

  Theo đó, hoạt động xây dựng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

  Tuy nhiên, thuế suất thuế GTGT được giảm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP chỉ áp dụng trong năm 2022. Kể từ ngày 01/01/2023, quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

  Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn GTGT năm 2023 cho hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng hoàn thành năm 2022?

  Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn GTGT năm 2023 cho hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng hoàn thành năm 2022?

  Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng có phải là thời điểm xác định thuế GTGT không?

  Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập hóa đơn như sau:

  Thời điểm lập hóa đơn...

  4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:...

  c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Theo đó, đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Về thời điểm xác định thuế GTGT thì căn cứ tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau

  Thời điểm xác định thuế GTGT

  1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

  3. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.

  4. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

  5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Theo đó, đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Như vậy, thông qua các quy định trên thì có thể hiểu đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì thời điểm xác định thuế GTGT chính là thời điểm lập hóa đơn đồng thời là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn GTGT năm 2023 cho dịch vụ hoàn thành năm 2022?

  Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Công văn 2619/CTHN-TTHT năm 2023 như sau:

  Trường hợp công ty đã hoàn thành dịch vụ, hợp đồng xây dựng, lắp đặt vào năm 2022 thì tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành là thời điểm lập hóa dơn cũng là thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng.

  Tuy nhiên công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT sau ngày 31/12/2022 thì hóa đơn GTGT không được áp dụng chính sách giảm thuế theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, công ty lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

  Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

  1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;...

  3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

  4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;...


  Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN D.A.N Designed by Sotagroup.vn