Thông Báo Lịch Khai Thuế Năm 2023 - D.A.N COMPANY Calendar For Tax Declaration In 2023

Địa chỉ: 35/8 Đường 14, Khu Phố 6, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức
VietNamese English

Tư vấn và báo giá

0976565060
HÀNH TRÌNH TƯƠNG LAI VÌ MỘT NỀN QUẢN TRỊ TỐT HƠN 
Tin tức
Thông Báo Lịch Khai Thuế Năm 2023 - D.A.N COMPANY Calendar For Tax Declaration In 2023

  Để tiện cho việc theo dõi, D.A.N COMPANY đã cập nhật Lịch pháp lý 2023 với đầy đủ hạn nộp tờ khai thuế, bảo hiểm và báo cáo về lao động tới tất cả các doanh nghiệp. 

  Chi tiết Lịch pháp lý 2023:

  Thời gian 

  Công việc phải làm

  Căn cứ pháp lý

   

   

   

   

   

   

   

  THÁNG 1

  Trước ngày 03/1

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2022

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư  28/2015/TT-BLĐTBXH

  Trước ngày 05/1

  Trước ngày này:

  Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022

  Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

  Trước ngày 10/1

  Trước ngày này:

  - Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2022

  Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

  - Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

  Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

  - Báo cáo y tế lao động năm 2022

  Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

  Trước ngày 15/1

  Trước ngày này:

  - Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

  Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

  - Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2022

  Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

  27/1

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2022

  - Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

  30/1

  - Nộp thuế môn bài năm 2023

  Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

  - Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

  Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

  - Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN Quý IV/2022

  - Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC

  - Công văn 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai, vận hành chứng từ điện tử

  31/1

  - Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022

  - Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 01/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  Tháng 2

  Trước ngày 03/2

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  20/2

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  28/2

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 02/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  THÁNG 3

  Trước ngày 03/3

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  20/3

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  30/3

  - Nộp báo cáo tài chính năm 2022

  Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC

  - Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 3/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  THÁNG

  4

  Trước ngày 03/4

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 3/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  20/4

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  30/4

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 4/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  THÁNG 5

  Trước ngày 03/5

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 4/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  04/5

  Nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

  Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

  - Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023

  - Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

  20/5

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  31/5

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 5/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

   

  THÁNG 6

  Trước ngày 03/6

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  Trước 05/6

  Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm 2023

  - Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

  - Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

  20/6

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  30/6

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 6/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

   

   

   

   

   

   

   

  THÁNG 7

  Trước ngày 03/7

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  Trước ngày 05/7

  Trước ngày này:

  - Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023

  Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

  - Báo cáo y tế lao động 6 tháng đầu năm 2023

  Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

  - Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023

  Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

  Trước ngày 10/7

  Trước ngày này:

  Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

  Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

  20/7

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  31/7

  - Nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

  - Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

  - Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

  - Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023

  - Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023

  - Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

  - Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 7/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  THÁNG 8

  Trước ngày 03/8

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 7/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  21/8

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2023

  - Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

  31/8

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 8/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  THÁNG 9

  Trước ngày 03/9

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 8/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  20/9

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2023

  - Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

  30/9

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 9/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  THÁNG 10

  Trước ngày 03/10

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  20/10

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2023

  - Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

  30/10

  Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

  Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

  31/10

  - Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023

  - Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 10/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  THÁNG 11

  Trước ngày 03/11

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  20/11

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  30/11

  Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BCA

  30/11

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 11/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

  THÁNG 12

  Trước ngày 03/12

  Trước ngày này:

  Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2023

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  Trước ngày 05/12

  Trước ngày này:

  Báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2023

  - Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

  - Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

  15/12

  Nộp hồ sơ khai thuế khoán năm 2024

  Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  20/12

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2023

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2023

  Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  Trước ngày 31/12

  Trước ngày này:

  Báo cáo công tác kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường tại cơ sở năm 2023

  Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

  31/12

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 12/2023

  Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH


  Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN D.A.N Designed by Sotagroup.vn